Source

– Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”
– Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I cild (ABCÇD). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 744 s.
– Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. II cild (EƏFGHXİJK). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 792 s.
– Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild (QLMNOÖPR). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 672 s.
– Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s.
– Aydın Paşayev, Alimə Bəşirova. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı: Mütərcim, 2011

Lüğətdə aşağıdakı mənbələrdən istifadə olunur:
Altun Kitab, azleks.az

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (4 cilddə). Bakı, Şərq-Qərb. 2006

Qulu Məhərrəmli, Rafiq İsmayılov. Məktəblinin alınma sözlər lüğəti. Bakı, Altun Kitab. 2014

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (10 cilddə). Bakı, Azərbaycan SSR Dövlət nəşriyyatı. 1976-1987

(Musayev), O.İ.Türksevər. Azərbaycanca-İngiliscə Lüğət. Bakı : Addi, 1998. s. 646. Cild I.
Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. [ed.] Sally Wehmeier and Michael (Phonetics Editor) Ashby. 6th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2000. p. 1539. Vol. I.
Bready, Richard. Encarta World English Dictionary. [Software] s.l. : Microsoft, 1998.
Türkçe Sözlük. [Online] Tureng. http://www.tureng.com.
Q.Rzayev. İngiliscə-Azərbaycanca lüğət. Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994.
Axundov, Ağamusa. Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti. Bakı : Lider Nəşriyyat, 2004. p. 728. ISBN 9952-417-00-2.
Məktəblinin İngiliscə-Azərbaycanca lüğəti. Bakı : Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, 2000.
Axundov, Ağamusa. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti. [red.] Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə və Əliheydər Orucov. Bakı : Şərq-Qərb, 2006.
Soukhanov, Anne H. The American Heritage Dictionary of the English Language. 3rd Edition. s.l. : Houghton Mifflin Harcourt, 1992. p. 2140.