Santral Sensitizasyon Nedir?

Lezyonlu sinirin innervasyon bölgesine komşu alanlardaki sekonder allodini ve hiperaljezi ( ör: uyarılmış ağrı, özellikle dinamik mekanik allodini), santral sinir sisteminin tutulumunu gerektirmektedir. Santral sensitizasyon, primer nosiseptif afferent liflerdeki ektopik aktivite sonucunda oluşabilir ve santral sinir sistemi içinde yapısal hasar her zaman söz konusu olmak zorunda değildir. Spinal kordun dorsal boynuzu içindeki uyarıcı aminoasitleri ve nöropeptitleri salan periferal afferent liflerin sürekli deşarjı, voltaj bağımlı sodyum kanallarının ekspresyonuna ya da AMPA ve NMDA reseptörlerinin fosforilasyonu gibi ikinci derece nosiseptif nöronlarda postsinaptik değişikliklere sebep olmaktadır (33, 34).

Bu değişiklikler, düşük eşik değerli mekanosensitif A-beta ve A-delta afferent liflerinin ikinci derece nosiseptif nöronları aktive etmesini sağlayan nöronal hipereksitabiliteye sebep olmaktadır. Böylece hafif sürtünme ya da cilde batırma gibi normalde zararsız dokunsal uyarılar ağrılı olur. Benzer mekanizmalar sadece spinal kordda değil, aynı zamanda santral ağrısı olan hastalarda bildirildiği gibi supraspinal düzeylerde de olabilmektedir (35, 36).