Parkinson Plus Sendromları (PPS)

Bu gruptaki hastalıkların ortak özellikleri PH’ nın klasik bulgularının (bradikinezi, rijidite, tremor, postüral refleks bozuklukları) yanına başka bulgu ve belirtilerin eklenmesidir, Parkinson plus ismi de bu ilave bulgulara atfen konulmuştur ve hastada klasik bulgulara ilave 11 bulgular olduğunu ifade eder. Bu grupta kimileri oldukça nadir görülen birçok hastalık vardır, tanımlayıcı bir deyim olduğu için de grubun sınırlarını net olarak çizmek mümkün değildir. (Cummings, 2003; Litvan ve ark., 2003) Bu hastalıklardan aşağıda kısaca bahsedilecektir.

  • Multisistem Atrofisi (MSA)
  • Multisistem Atrofisi ve Uyku
  • Progresif supranükleer felç (palsy) (PSP)
  • Kortikobazal dejenerasyon
  • Lewy Cisimcikli Demans