Parkinson hastalığının Nöroanatomik Mekanizmaları

Bazal gangliyonlar (BG), epeyce büyük bir çekirdek grubudur. Serebral hemisferin ventromedialinde yerleşmiştir. BG’lerin temel parçalarını kaudat nukleus, putamen ve globus pallidus (eksternus ve internus) oluşturur.

Diğer iki subkortikal çekirdek, subtalamik nukleus ve substantia nigra (SN) (pars kompakta ve pars retikulata), bazal gangliyonların spesifik kısımlarından olmadıkları halde, bu sistemle fonksiyonel olarak ilgilidirler. Ana görevi kontrol, ince ayar ve modülasyon olduğu düşünülen BG’lar bu işlevi yerine getirebilmek için kontrol edip, ince ayarını yapacağı bölgelerden bilgi almak (afferent uyarılar) ve o bölgelere bilgi vermek (efferent uyarılar) durumundadır.

BG’lerin afferent girdilerinin önemli bir kısmı frontal korteksten (motor korteks, premotor alan, suplamenter motor alan, singulat korteks, dorso-lateral ve orbitolateral frontal korteks) bir kısmı da parietal korteksten gelir. Bu afferent sinyallerin BG’lara giriş yaptığı tek kapı, striatum (putamen, nukleus kaudatus ve ventral striatum)’dur. BG’larda işlem gören bilgilerin çıkış kapısı da sınırlıdır. Bu çıkış kapıları Globus pallidus internus (GPi) ve substansiya nigra pars retikülata (SNr)’ dır. BG’ların efferent sinyallerinin çok büyük bir kısmı talamusa, küçük bir kısmı ise beyin sapındaki pedinkülopontin nukleusa giderler.