Parkinson Hastalığı ve Uyku

Uyku bozuklukları PH’ na %74-98 oranında eşlik etmektedir. PH uyku bozuklukları; hastalığın primer semptomlarının uykuyu bozmasına, hastalığın primer patolojisinin uykuyla ilişkili merkezi yapıları etkilemesine, demans ve duygudurum bozuklukları gibi eşlik eden diğer hastalıkların uykuyu etkilemesine ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Parkinson hastalarındaki polisomnografi (PSG) çalışmaları, bu hastalarda uykunun belirgin bir şekilde kesintiye uğradığını, uyku süresi ve etkinliğinin azaldığını, REM uykusu ve derin NREM uyku sürelerinin azaldığını, gece içi uyanıklık sürelerinin arttığını göstermiş; bu hastalarda uyku iğcikleri ve REM uykusundaki hızlı gözküresi hareketlerinin, kontrollerden daha az olduğunu ortaya koymuştur.

PH’ de uyku bozuklukları, uykuya dalmakta ve/veya uykuyu sürdürmekte zorlukla karakterize insomni; uykuda anormal motor aktiviteyle karakterize uykuda hareket bozuklukları veya RDB (REM uykusu Davranış Bozukluğu); uykuda solunum bozuklukları veya gündüz uykululuk ve/veya karşı konulmaz uyku ataklarıyla karakterize hipersomni şeklinde tanımlanabilir.

İnsomni, PH’ na spesifik noktürnal immobilite, diskinezi veya noktüriye bağlı olabileceği gibi, sıklıkla PH’ ye eşlik eden huzursuz bacak sendromu (HBS) veya uykuda solunum bozukluklarının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. İnsomni PH’ da ensık görülen uyku bozukluğu olup prevalansı %54-60 oranında saptanmıştır.