Otonom Araçların Faydaları ve Çalışma Mantığı

Otonom araçların sağlayacağı tüm bu ana faydalara ek olarak oluşan boş zamanın sosyal beklentilerde artış sağlaması (örneğin, çalışmanın ya da diğerleri ile iletişime girme beklentisinin artması) da görülebilecek sosyal etkilerden olabilir (Axcen ve Sovacool, 2019). Tıpkı akıllı telefonların faydaları ve zararlarının tartışılabilir olduğu gibi otonom araçların da toplumdaki etki yönünü ve ağırlığını da zaman gösterecektir. Değişimler hızla hayatımıza girmesine rağmen tamamen hayatımıza uyum sağlaması zaman istemektedir. Bansal ve Kochelman (2017)’a göre 2045 yılında tam otonom araçların oranı 87.2% öngörürken, Talebian ve Mishra (2018) eğer fiyat 15%-20% civarında düşerse 2050’e kadar tamamen otonom olacağını öngörmektedir.

Kyriakidis ve diğ. (2015) yaptığı anket iş insanların %69’unun, 2050 yılına kadar otonom araç pazarının en az %50 pazar payına ulaşacağını belirtmiş ve yapılan öngörüleri kısmen doğrular niteliktedir. Daha yakın geleceğe bakarsak Axcen ve Sovacool (2019), firmaların 2020’den başlamak üzere 2040’a kadar otonom araçlarını piyasaya süreceğini düşünmektedir. Kundert ve diğ. (2017), 2030 yılında Avrupa’da kat edilen mesafenin %40’a yükseleceğini belirtmektedir. Das ve diğ. (2020), 2030 yılına kadar otonom araçların güvenli ve uygun fiyatlı olacağını düşünürken, Litman (2020) ise 2030 yılında araçların piyasaya yeni giriş yapacağını ve kişisel satın alma için uygun olmasının 2050 yılını bulabileceğini belirtmiştir.

Hali hazırda piyasadaki yeni oyuncular, köklü firmaların da tarihten aldığı dersin verdiği motivasyon ile ulaşımdaki dönüşüm büyük bir hızla ilerlemektedir. Günümüzde kişisel olarak sahiplenilen, insan tarafından kullanılan ve fosil yakıt ile çalışan araçlar her taraftan baskı altındadır (Sperling, 2018). PwC ve Mckinsey (2016) bugünkü ulaşımın değişim sürecinde olduğunu ve öngördükleri gelecek akımlarda genel olarak üç kategoride ortaklık göstermektedirler. Bunlar otonom sürüş, elektrikli araçlar ve paylaşım araçlardır. Bunların tarihsel gelişimine baktığımızda gelişen internet ağı teknolojisi ile öncelikle paylaşımlı araç hizmetlerinin geldiğini, ardından da elektrikli araçlar ve tam otonom araçların geleceğini söyleyebiliriz. Tam otonom araçlar daha piyasada olmamakla birlikte elektrikli araçların son sekiz yılda ticari olarak piyasadaki yerini almaya başladığını belirmektedir.