Nöropatik Ağrı Ne Demek? Nasıl Olur?

Nöropatik ağrı IASP tarafından 1994 yılında ‘sinir sistemindeki primer lezyon veya disfonksiyonundan kaynaklanan ağrı ‘şeklinde tanımlanmıştır (10).Bu tanımlama nöropatik ağrıyı, diğer ağrı tiplerinden ayırt etmek için yararlı olmuştur;fakat, anatomik hassasiyet ve tanısal özgüllükten yoksundur (11).Bu tanımlama eleştirilere rağmen 1994 tarihinde, fikir birliği ile yayınlanmıştır. Ancak bu noktada 2 konunun çözümlenmesi gerekmektedir:

1-Yeterince güçlü nosiseptif sistem uyarımı sonucu ör:inflamatuar ağrı sekonder nöroplastik değişikliklerin tanınmış olması gerekmektedir (12).
2-Nörolojik hastalıklardan kaynaklanan diğer ağrı indirekt tiplerinin tanınması gerekmektedir (13).

2008 yılında Treede ve arkadaşları, nöropatik ağrı kavramının amacının dışında çok genişlediğini, gerçekte nöropatik ağrı olmayan durumların da bu kavramın içine girmeye başlaması nedeniyle, nöropatik ağrı teriminin sınırlandırılması gereğini ileri sürerek yeni tanım önermişlerdir. Buna göre nöropatik ağrı tanımı ‘doğrudan somatosensorial sistemdeki bir lezyon veya hastalıktan kaynaklanan ağrı’ olarak yenilenmiştir.

Buna göre nöropatik ağrı varlığını değerlendirme ve puanlanması gereken parametreler:

1-Ağrı kesin bir nöroanatomik dağılım göstermeli

2-periferik ve santral somatosensorial sistemi etkileyen lezyon veya hastalık öyküsü

3-en azından bir doğrulayıcı test ile nöroanatomik dağılımın gösterilmesi

4-ilişkili lezyon veya hastalığın en azından bir test ile doğrulanması gerekmektedir.

Buna göre 4 parametrenin bulunması halinde kesin nöropatik ağrı, 1 ve 2.parametrelere ek olarak, 3 ve 4 .parametrelerinin de bulunması halinde olası nöropatik ağrı, yalnızca 1ve 2.parametrelerin bulunması halinde düşük olasılıklı nöropatik ağrı denilebilecektir (2).