Multipl Miyelom Hastalığı Nedir?

MM, tek klondan köken alan plazma hücrelerinin malign çoğalmasıdır. Tümör, tümör ürünleri ve konağın yanıtı bir dizi organ disfonksiyonu, kemik ağrısı, kemik fraktürü, böbrek yetmezliği, enfeksiyona eğilim, anemi, hiperkalsemi, pıhtılaşma anormallikleri, nörolojik semptomlar ve hiperviskozite belirtileri ile kendilerini gösterebilirler.

MM, plazma hücre diskrazileri olarak adlandırılan hastalıklar grubundandır. Aşırı monoklonal immunoglobulin (IgG, IgA, IgD, IgE) veya Bence-Jones protein (serbest monoklonal κ veya λ hafif zinciri) yapımıyla kendini belli eden ve sıklıkla hiperkalsemi, anemi, böbrek hasarı, bakteriyal enfeksiyonlara karşı duyarlılığın artmasına ve plazma hücreleri kemik iliğinde prolifere olup ve osteolitik lezyonlar, osteopeni veya patolojik kırıklar ile sonuçlanan kemik yıkımına neden olmaktadırlar.

MM hastalığıyla ilk kez 19. yüzyılın ortalarında karşılaşılmıştır. İlk myelom hastası olan Sarah Newbury, 1844 tarihinde Samuel Solley tarafından bildirilmiştir. Daha sonra Von Rustizky, 1873 tarihinde multipl kemik tümörü olan bir hastada multipl myelom terimini ilk kez kullanmıştır. Dr. Otto Kahler tarafından 1889’da kemik ağrısı, anemi ve proteinürisi olan MM’lu 46 yaşında bir hasta rapor edilmiştir.

MM tanısı koymak, genellikle zor olmamakla beraber, zaman zaman güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, MM tanısı kemik iliği aspirasyonu, kemik iliği biyopsisi ve immunohistokimyasal incelemenin yanı sıra klinik ve laboratuvar bulgular ışığında konmalıdır(