Hırıltı ya da Hışıltı Neden Olur?

Hırıltı ya da hışıltı olarak ifade edilen semptom nefes alışverişi sırasında ortaya çıkan yüksek perdeli bir ıslık sesidir. Bu sesin ortaya çıkmasının nedeni temelde daralmış havayollarından geçen soluğun havayollarının duvarlarını titreştirmesidir. KOAH hastalarında bu semptom her zaman ortaya çıkmayabilir ancak görüldüğü zaman yaşam kalitelerini düşürdüğü ve hastane yatışlarını artırdığı gözlenmiştir.

Hava yollarının daralmasına ya da kapanmasına neden olan herhangi bir durum hırıltılı solunuma neden olabilir. KOAH hastalarında havayollarının iltihaplanması ve şişmesi, mukus ile tıkanması ya da normal bir bireye göre geçirme olasılığı daha yüksek olan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca akciğerlerinin zayıf olması ve bu nedenle tahriş olma ihtimalinin fazla olması sebebiyle sigara dumanı ya da kirli havanın solunması da KOAH hastalarında hırıltıya neden olabilmektedir.

Yukarıda ifade edilen semptomlar ile birlikte KOAH hastalarında bazı semptomlar daha ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan en sık görüleni göğüs ağrısıdır. Ancak göğüs ağrısı genellikle hastalığın kendisiyle ilişkili olarak değil, altta yatan iskemik kalp hastalığı ya da gastroözofageal reflüye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Anoreksiya ve kilo kaybı gibi semptomlar çoğunlukla hastalık ilerledikçe belirmekte ve düşük kalori alımı ya da artan metabolizmanın bir sonucu olarak görülmektedir. Kas güçsüzlüğü de KOAH’ta sık görülen bir şikayettir ve hücresel değişikliklere bağlı olarak ya da KOAH’ın enflamasyon sürecinde gelişen iskelet kasındaki kötü şartlanma ile de ortaya çıkabilmektedir. KOAH hastalarında özellikle depresyon başta olmak üzere psikiyatrik morbidite yüksektir ve bu durum hastalığın neden olduğu sosyal izolasyonun ve kronik olmasının yanında, hipokseminin (oksijen yetersizliği) nörolojik etkilerini de yansıtmaktadır. İleri derecedeki KOAH hastalarında uyku kalitesi de bozulmakta ve bu da nöropsikiyatrik performansın bozulmasına neden olabilmektedir