Enerji İçeceklerinde Riskli Mi?

Sağlıklı bir yetişkin için tolere edilebilen maksimum kafein alımı günlük olarak 400 mg olup, tipik bir enerji içeceğinin beş porsiyonuna eş değer olabilir. Çalışmaların sonucuna göre üreme çağındaki kadınlar günde maksimum 300 mg kafein alımını tolere edebilirler. 4-12 yaş arası çocukların geçici olarak hafif davranış değişikliklerine dayalı olarak günde maksimum 45-85 mg kafeini tolere edebileceği sonucuna varılmıştır. 13-18 yaş arası adolesanların günlük maksimum kafein alımını belirlemek için veriler yetersizdir. Ancak, yetişkinler için önerilen maksimum günlük alım miktarı, adolesanlar yetişkinlere göre daha düşük vücut ağırlığına sahip oldukları için, daha önemlisi adolesanlar kafeine daha duyarlı olduğu için, yetişkin doz miktarı adolesanlar için uygunsuz olarak kabul edilmiştir. Bu belirsizlik nedeniyle, adolesanların çocuklar için önerilen (2,5 mg/kg vücut ağırlığı /gün) dozdan daha fazla tüketmemesi sonucuna varılmıştır. Bu doza göre adolesanlar vücut ağırlıkları 40-70 kg arasında değiştiği düşünülürse, günlük 100-175 mg kafein tüketebilirler kanısına varılmıştır (Rotsten ve ark., 2013).

Taurin, glukoronolakton ve inositol, diyetin normal bileşenleri olarak kabul edilir ve kolayca metabolize edilir. Genellikle düşük toksisitiye sahip olduğu kabul edilirken, normal diyetle tüketilen miktarları büyük ölçüde aştıkları için tipik bir enerji içeceğinde bu maddelerin düzeylerinin güvenliği hakkında belirsizlik bulunmaktadır (Rotsten ve ark., 2013).

Taurin yetişkinler için günlük diyetle alımı maksimum 400 mg olduğu tahmin edilirken, günde bir yetişkinin 5 porsiyon tipik bir enerji içeceği tüketimiyle 5000 mg dozda taurin alımını sağlayacaktır. Glukoronolaktonun tahmini olarak günlük diyetle alımı bir yetişkin için 2,3 mg iken, günde 5 porsiyon tipik bir enerji içeceği tüketimiyle 3000 mg dozda glukoronolakton alınacaktır. Bu iki maddenin 90 günlük beslenme çalışmaları incelendiğinde kısa dönemde günde 5 porsiyon tüketiminin tehlikesinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, diyetle uzun süre kullanımı bir belirsizlik oluşturmaktadır. Ayrıca, sinir sistemi üzerinde kafein ile taurinin olası etkileşimi hakkında bir belirsizlik bulunmaktadır (Rotsten ve ark., 2013).

B vitaminleri ile ilgili olarak 5 porsiyon tipik bir enerji içeceğinin günlük tüketimiyle bu vitaminlerin tolere edilebilir üst sınırında aşılma olmayacağı ve kısa dönemde sağlık riski oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Uzun dönemde bu maddelerin tüketiminin güvenirliliği konusunda bir belirsizlik vardır. Çünkü bu maddelerin tüketimi, diyetle alımına ayrıca katkı sağlayacaktır. Böylece aşırı miktarda alıma ve sağlık üzerine potansiyel olumsuz etkilere neden olabilir (Rotsten ve ark., 2013).

Enerji içeceklerinde sağlıklı yetişkinler için günlük olarak 400 mg’dan fazla kafein tüketilmesi ve 500 ml’den fazla enerji içeceği tüketilmesi ayrıca enerji içeceğinin alkol ile birlikte veya beraber tüketilmesi risklidir tavsiye edilmez. Enerji içecekleri çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için risklidir tavsiye edilmez.