Frazeologiya
Leksika Lüğəti
Orfoqrafiya
Adların Mənası
Terminlər
Ərəb Fars sözləri
Etimologiya
Ləzgi dili
Omonim
İzahlı lüğət
Lezgi dilinin izahlı lüğəti
Antonim
Dialektologiya
Sinonim
-------------------------------
turkce-azerice-sozluk
rusca-azerbaycanca-luget-slovar
rusko-azerbaydjanskiy-perevod
english-azerbaijani-dictionary
azerbaycanca-rusca-luget-slovar
azerbaycanca-rusca-tercume
azerbaycanca-inglisce-luget
azerbaycanca-turkce-luget
azerbaycanca fransizca luget
rusca lezgice luget
azerbaycanca lezgice luget
lezgice azerbaycanca luget
fransizca azerbaycanca luget
lezgice ingilisce luget
lezgice rusca luget
Türkçe Azerice sözlük
Türkçe Azerice çeviri