Amiloz ve Gümüş

Amiloz

Bitkilerin ana depo maddesi olan nişastanın iki bileşeninden biridir. Amiloz kokusu hoş olmayan ve suda çözünmeyen beyaz renkli bir tozdur. (C6H10O5)n kimyasal formüllü amiloz, 1-4 alfa bağları ile bağlanmış yaklaşık 100-10.000 glikoz monomerinden oluşan doğrusal bir polisakkarittir (Şekil 2.3). Tüm karasal bitkilerde ve yeşil alglerde bulunmaktadır.

Amilozun, sulu çözelti içinde sola doğru sarmal form oluşturduğu ve bu sarmalın hidrofobik molekülleri yakalayabildiği bildirilmiştir. Biyolojik olarak parçalanabilir ve yenilenebilir olması, doğada bolca bulunması onu iyi bir hammadde yapmaktadır. Tüm bu özellikler, amiloza ve hibrit moleküllerine olan ilgiyi artırmaktadır.

Gümüş

Gümüş, latince karşılığı “argentum” olan periyodik cetvelde Ag ile simgelenen ve 47. sırada yer alan, beyaz, parlak bir elementtir. MÖ. 4000 yıllarından beri insanlar tarafından bilinen, kolay işlenebilen ve yumuşak bir metaldir (Şekil 2.4). En eski gümüş buluntuların takı olduğu, mücevher ve lüks eşya yapımında kullanıldığı saptanmıştır. Eski Mısır’da bir süre altından iki kat daha değerli olmuştur (Roesky, 2018). Gümüş bileşikleri eski Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar tarafından yiyecek ve su koruyucu olarak kullanılmıştır. Hipokrat ve Makedonlar tarafından ise yara iyileşmesinde, yara enfeksiyonunun önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmıştır