Frazeologiya
Leksika Lüğəti
Orfoqrafiya
Adların Mənası
Terminlər
Ərəb Fars sözləri
Etimologiya
Ləzgi dili
Omonim
İzahlı lüğət
Lezgi dilinin izahlı lüğəti
Antonim
Dialektologiya
Sinonim
-------------------------------
turkce-azerice-sozluk
rusca-azerbaycanca-luget-slovar
rusko-azerbaydjanskiy-perevod
english-azerbaijani-dictionary
azerbaycanca-rusca-luget-slovar
azerbaycanca-rusca-tercume
azerbaycanca-inglisce-luget
azerbaycanca-turkce-luget
azerbaycanca fransizca luget
rusca lezgice luget
azerbaycanca lezgice luget
lezgice azerbaycanca luget
fransizca azerbaycanca luget
lezgice ingilisce luget
lezgice rusca luget
Türkçe Azerice sözlük
Türkçe Azerice çeviri
free translate ingilizce türkçe free translate xeberler oyun oyna musavat sitemap index : Frazeologiya
Leksika Lüğəti
Orfoqrafiya
Adların Mənası
Terminlər
Ərəb Fars sözləri
Etimologiya
Ləzgi dili
Omonim
İzahlı lüğət
Lezgi dilinin izahlı lüğəti
Antonim
Dialektologiya
Sinonim
-------------------------------
turkce-azerice-sozluk
rusca-azerbaycanca-luget-slovar
rusko-azerbaydjanskiy-perevod
english-azerbaijani-dictionary
azerbaycanca-rusca-luget-slovar
azerbaycanca-rusca-tercume
azerbaycanca-inglisce-luget
azerbaycanca-turkce-luget
azerbaycanca fransizca luget
rusca lezgice luget
azerbaycanca lezgice luget
lezgice azerbaycanca luget
fransizca azerbaycanca luget
lezgice ingilisce luget
lezgice rusca luget
Türkçe Azerice sözlük
Türkçe Azerice çeviri